VV 23.10.2017

VV OSH Prachatice 23.10.2017 v 17.00 hodin

Přítomni: Haubelt J., Ing. Bc. Kotrcová H., Miklasová P., Fencl F., Kainc J., Rokůsek F., Marek J., Soukupová V., Prokop S., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Babka Z., Fiedler J., Přída M.

Omluveni: Flaks J., Říha M.
Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. ing. Raba M.

Program

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Rozdělení finančních prostředků JČK
 4. Kalendář akcí na rok 2018
 5. Různé

 

1. Zahájení
Sestra starostka Helena Kotrcová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítání přítomných a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje Územní odbor Prachatice Ing. plk. Milana Rabu

 

2. Schválení programu jednání
Sestra starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání.
Program jednání byl jednohlasně schválen

 

3. Rozdělení finančních prostředků JČK

do konce roku vyprší doba na profinancování finančních prostředků z JČK v částce 160 000,- Kč
členové VV OSH po seznámení o přísných kritérií na použití těchto finančních prostředků vyšli z diskuze o potřebách odborných rad a potřeb okresu k nákupu těchto prostředků:

 • 6x vzduchovka + 6x pouzdra
 • 2x bariéra 170 cm
 • 2x lavička CTIF + 2x žebříková stěna CTIF
 • 2x stojany technických prostředků a uzlů
 • 1x regál do garáže na uspořádání překážek
 • 2x notebook
 • 4x várnice + 2x várnice s kohoutem + 2x samovar
 • multifunkční tiskárna + tonery
 • nákup pohárů na rok 2018
 • repas časomíry + nákup náhradních dílů
 • laminovačka

 

 • Nákup jednohlasně odsouhlasen

 

4. Kalendář akcí na rok 2018

 • do 31.1.2018 – odevzdávání hlášenek o činnosti SDH za rok 2017 a odvod členských příspěvků na OSH
 • do 31.1.2018 – odevzdání registračního listu kolektivu mladých hasičů
 • únor a duben – Školení velitelů a strojníků – HZS
 • 16.3.2018 – Školení rozhodčích PS
 • 17.3.2018 – Setkání dříve narozených
 • 24.3.2018 – Shromáždění představitelů sborů
 • 13.5.2018 – Ukončení okrskových kol
 • 16.5.2018 – odevzdání přihlášek na okresní kolo PS M I a Ž I
 • 19.5.2018 – Okresní kolo v požární sportu kategorie M I a Ž I a Okresní kolo dorostu – MěS Prachatice
 • 26.- 27.5.2018 – Jarní kolo hry Plamen – Budilov
 • 2.6.2018 – PHL Tvrzice
 • 9.6.2018 – Okresní kolo v požárním sportu kategorie M II a Ž II – Vitějovice
 • 15.6.2018 – Krajské kolo v požárním sportu HZS – Písek
 • 16.6.2018 – Krajské kolo v požárním sportu M I a Ž I – Písek
 • 17.6.2018 – Krajské kolo družstev a jednotlivců dorostu – Písek
 • 23.6.2018 – Krajské kolo hry Plamen – Písek
 • 30.6.2018 – PHL Vlachovo Březí – noční
 • 21.7.2018 – PHL Sudslavice
 • 28.7.2018 – PHL Vitějovice
 • 1.9.2018 – PHL Ktiš
 • 8.9.2018 – PHL Žitná
 • 15.9.2018 – PHL Prachatice – vyhodnocení
 • září – Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
 • 13. nebo 20.10.2018 – Podzimní kolo hry Plamen

 

 • Nevyplněné termíny budou průběžně doplněny do kalendáře akcí na internetových stránkách OSH a to nejpozději do Shromáždění delegátů sborů.

 

5. Různé

 • Setkání dříve narozených – členové VV osloví své sbory v okrsku a připraví seznam navržených a to.: 1 funkcionář ze sboru starší 65 let
 • Petra Miklasová informovala o chybějících výsledkových listinách z okrsků Čkyně, Bohumilice, Zdíkov, Vlachovo Březí, Nebahovy a Stachy – členové VV zajistí v nebližší době odevzdání
 • Vedoucí ORR Jan Fiedler informoval o průběhu rozdělení věcných prostředků z dotace JČK, které proběhlo ve Strakonicích a Vlachovo Březí. Vše předáno kromě elektrocentrály pro sbor Zdíkovec, který nemá zájem si pro ni dojet. – sestra starostka zjistí, zda se může předat do jiného sboru
 • rozdány hlášenky činnosti za rok 2017 jednotlivým členům VV k distribuci do sborů
 • Babka Zdeněk – informoval o postupu sestry Lahovcové Ivety z SDH Žárovné jako náhradnice do finále MISS hasička – Sestře Lahovcové gratulujeme k úspěchu 🙂
 • Josef Žižka – dotaz na správné vyplňování návrhů na vyznamenání, aby se nestávalo, že návrh není schválen – sestra starostka vysvětlila, že v rámci okresu pouze zkontrolují správnost údajů a nebrání v podání žádosti, ale že problém většinou nastane málo obsáhlým popisem zdůvodnění návrhu, který by měl být dlouhý u vyšších vyznamenání aspoň na polovinu A4
 • František Fencl – dotaz na Ing. pplk. M. Rabu proč nebyla zvednuta výjezdová jednotka Lhenice k požáru v Babicích. Milan Raba doporučil písemný dotaz na operační a žádat o vysvětlení.
 • Ing. pplk. Milan Raba – informoval o školení velitelů a strojníků, které v roce 2018 proběhne v učebnách jako v roce 2017. Přesné termíny školení upřesní a budou zveřejněny v kalendáři akcí OSH. Pro rok 2019 slíbil opět školení v terénu.
 • Václav Zaunmülller – informoval o vyvěšení 43. ročníku PO očima dětí 2018 na internetových okresních stránkách a upozornil, že od letošního roku mají kolektivy mladých hasičů účastnící se hry Plamen v rámci celoroční činnosti povinnost odevzdávat díla do této soutěže.
 • Libuše Tremmelová – poprosila členy VV o spolupráci při upozornění sborů, které vedou jednoduché účetnictví a nemají odevzdaný Přehled o majetku a závazcích. O této povinnosti byli informováni na Shromáždění představitelů sborů. Odevzdáno má polovina sborů z okresu. Pokud někdo ještě projeví zájem tak ať dokument odevzdá na OSH nebo zašle naskenovaný na emailovou adresu OSH.
 • Libuše Tremmelová – zmínila se o možnosti znova zpřístupnit nahlížení do Evidence SDH jako tomu bylo dříve – na Shromáždění dostanou sbory nové přístupová hesla
 • Stanislav Prokop – dotaz na starostku, zda se již zamyslela nad zvýšením odměny pro pracovnici kanceláře. Sestra starostka požádala členy VV, aby si mohla se sestrou Hůrskou promluvit sama, než navrhne řešení k této žádosti.

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

 

 

Tomáš Marek