VV 24.10.2011

Datum a místo konání: 24.10.2011, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, František Rokůsek, Petr Pecka, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Jan Fiedler, Václav Zaunmüller, Jan Marek, Josef Žižka, František Scherer, Ing. Karel Rajchart

omluven: Jiří Haubelt, Petra Hopfingerová, ředitel HZS Prachatice plk.Ing. Milan Raba

1.
Zahájení provedla starostka OSH Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

2.
Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

3.
Informace o shromáždění starostů OSH ze dne 21.-22.10.2011 v Přibyslavi. Účastnila se starostka OSH. Informovala také o setkání krajských starostů s hejtmany krajů. Podrobnosti na www. dh.cz.

4.
Návrh kalendáře akcí na rok 2012. Protože nejsou upřesněny všechny termíny odsouvá se sestavení kalendáře na jednání VV OSH v prosinci.

5.

 • Návrh na soutěže a termíny v rámci PHL pro rok 2012.
  Návrh: zachovat počet soutěží v počtu 7 jako v minulém roce.
  Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno.
 • Návrh: pro špatnou organizaci a zázemí soutěže vyřadit z PHL Vimperk a na jeho místo zařadit Vitějovice.
  Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno.
 • Starostka OSH vyzvala SDH Vimperk, aby zaslali písemnou prosbu účastníkům soutěže PHL ve Vimperku. Pravděpodobně některý z týmů omylem odvezl soutěžní proudnice patřící OSH.
 • Návrh termínů soutěží OSH pro rok 2012:
  23.6. Tvrzice
  30.6. Vl. Březí
  21.7. Sudslavice
  28.7. Vitějovice
  25.8. Prachatice – noční
  1.9. Ktiš
  15.9. Prachatice – denní
  Hlasování: 13 pro, schváleno.
 • Návrh: Propozice zůstávají v platnosti s jedinou změnou:
  V případě poruchy stroje v průběhu soutěže, bude soutěž dokončena s náhradním strojem.
  Hlasování: 13 pro, schváleno.
 • V příštím roce bude zajištění cen pro vyhodnocení místních pohárů PHL vždy konzultováno na schůzce zástupců OSH a pořadatelů před konáním akce.

 

6. Informace o termínech školení rozhodčích

 • Účastníky školení rozhodčích dětí zajistí Václav Zaunmüller, ostatní Jan Fiedler.

 

7. Informace o setkání zasloužilých hasičů v Putimi podal František Rokůsek.

 • Návrh: uspořádat setkání pro starší hasiče, vytipovat z každého okrsku 2-3 členy, kteří se zasloužili o sbor a měli by zájem se zúčastnit. Možno projednat na okrskových schůzích.

 

8.
Pro pořádání okrskových a krajských soutěží potřebuje OSH vlastní barieru, která se dá nastavit i pro dorostence a posuvnou kladinu, která se dá nastavit i pro soutěže dětí. Je potřeba propočítat, kolik by stála výroba a kolik zakoupení hotových překážek. Bude prověřena možnost čerpání dotace z fondů EU. Certifikace překážek není požadována, pouze je nutno dodržet požadované rozměry. Projednání a případné schválení bude učiněno na prosincovém jednání výkonného výboru.

 

9.
Příští schůze výkonného výboru bude 16.12.2011 od 17.00 hodin ve Vlachovo Březí.

10.
Návrh starostky: pověřit shromažďováním a evidencí cen do PHL jednoho člena výboru OSH. Nabídl se Stanislav Prokop.
11.
Návrh starostky: vytvořit rezervní fond k zajištění pořádání krajské soutěže a na pořádání setkání zasloužilých hasičů. Každý rok vyčlenit na financování těchto akcí 15 tisíc Kč.
Hlasování: všichni pro, schváleno.

12. Různé

 • Jan Fiedler informoval o školení velitelů a strojníků v Malovicích. Strojníci by měli být školeni jiným způsobem, aby si odnesli také praktické znalosti. Stanislav Prokop upozornil, že závěrečný nástup je potřeba dělat až po úklidu areálu.
 • Podklady pro konání valných hromad budou ke stažení na stránkách OSH. Hlášenky je nutno psát čitelně, zejména kontaktní telefony a maily. Do hlášenky nezaznamenávat odhlašování členů a odhlašování neprovádět hlášenkou!
 • Josef Žižka informoval o dohodě s HZS, jakým způsobem bude organizována soutěž PO očima dětí v příštím roce.
 • Václav Zaunmüller informoval o výsledcích a průběhu podzimního kola hry Plamen. Účastnilo se 11 družstev starších žáků a 10 družstev mladších žáků. Poděkování pořádajícímu SDH Ktiš za dobrou organizaci. Výsledky jsou na stránkách OSH.
 • Čistý zisk za zajištění občerstvení při noční PHL Prachatice byl 9 252,-Kč. Bude využit ORM pro děti.
 • 5.11.2011 by se mělo konat školení velitelů mládeže. Zatím je velmi málo přihlášek!

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek