VV 25.10.2014

Datum a místo konání: 25.10.2014, Netolice od 15 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Václav Zaunmüller, Jan Marek, Josef Žižka, Jan Fiedler, František Rokůsek, František Scherer

Omluveni: Josef Kainc, Petr Pecka, Jiří Haubelt, Stanislav Prokop

 

Program

1. Zahájení provedla starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

 

2. Schválení programu podle předloženého návrhu

  • hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3. Projednána organizace Shromáždění zástupců sborů
Uskuteční se 15.11.2014 od 14 hodin. Prezence bude od 13 hodin.Vedoucí odborných rad přednesou zprávy o činnosti rad. Projednán návrh na nové uspořádání výboru. Nový výbor bude schválen na shromáždění delegátů sborů ve Volarech dne 21.3.2015. Ve Volarech budou oceněni někteří členové výboru OSH a sbory, které pomáhají s pořadatelstvím kulturních a sportovních akcí.

 

4. OSH požádá HZS Prachatice o snížení nájemného v kanceláři OSH na poloviční částku.

 

5. Informace ze sjezdu SH ČMS v Přibyslavi
V návrhu nových stanov nejsou větší změny. Změny se týkají převážně změn podle nového občanského zákoníku. Formálně zůstává název sbor a sdružení, ale jinak budeme spolek.

 

6. Projednána kandidátka nového výboru OSH, která bude navržena na volbách na shromáždění delegátů sborů ve Volarech dne 21.3.2015.

 

7. Diskuze

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek