VV 26.1.2015

Datum a místo konání: 26.1.2015, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Rokůsek, Jiří Haubelt, František Scherer, Petr Pecka

Omluven: Jan Marek

Host: za HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba, Marcel Říha, František Fencl, Jaroslav Flachs, Libuše Tremmelová, Zdeněk Babka

 

1. Zahájení

  • provedla starostka OSH sestra Ing. Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné

 

2. Schválení programu podle předloženého návrhu

  • hlasování: všichni pro, schváleno

 

3. Organizace krajských kol v PS
Starostka OSH sestra Ing. Bc. Helena Fiedlerová informovala o organizaci krajských kol v požárním sportu, které v letošním roce pořádá OSH Prachatice. K zajištění věcných darů pro soutěžící osloví každý člen VV OSH alespoň 2 firmy. Každé soutěžní družstvo bude mít „hostesku“, která pro soutěžní družstvo zajistí prezenci, stravu, pití, zjistí časy startů atd. Členové VV OSH obdrží OZ soutěže k připomínkám, pak se rozešlou na všechny okresy. K dispozici bude technická četa, kterou povede František Rokůsek ml. 6 lidí poskytne HZS, 4 lidi budou ze sborů. Od HZS dostanou trička s označením. Ke komunikaci budou zajištěny vysílačky pro technickou četu a hostesky. Vysílačky zajistí František Fencl. Všichni členové VV OSH se zúčastní krajské soutěže každý den, tzn. 12.,13.,14. a 20. června.

 

4. Okresní soutěž v kategorii MI a ŽI se uskuteční 23.5.2015 v Prachaticích na Tatranu.

 

5. Shromáždění delegátů sborů se bude konat 21.3.2015 ve Volarech. Protože nám chybí přesná evidence ocenění sborů, sbory, které pořádají akce pro OSH budou oceněny stuhou- čestné uznání OSH. Důvěrníci okrsků osobně obvolají všechny sbory ve svém pracovním obvodu, aby se zúčastnily shromáždění delegátů sborů.

 

6. Různé

  • plk. Ing. Milan Raba informoval o nových pravidlech pro školení velitelů zásahových jednotek obcí. V měsících březen- duben 2015 budou všechny obce informováni prostřednictvím elektronické pošty.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek