VV 26.2.2018

VV OSH Prachatice 26.2.2018 v 17.00 hodin

Přítomni: Ing. Bc. Kotrcová H., Miklasová P., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J., Haubelt J., Flachs J. Přída M.

Omluvení: Soukupová V., Marek J., Prokop S., Fencl F.

Neomluveni: Babka Z.

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Raba M., Říha M.

Program

 1. Zahájení
 2. Setkání dříve narozených
 3. Předání protokolů o zapůjčení věcných prostředků
 4. Schválení přístupů do programu Evidence SDH
 5. Ponožky na nožky
 6. Shromáždění delegátů sborů
 7. Kancelář OSH
 8. Návrh na zrušení SDH
 9. Různé

 

1. Zahájení
Sestra starostka Helena Kotrcová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítání přítomných a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje Územní odbor Prachatice Ing. plk. Milana Rabu

 

2. Setkání dříve narozených
Členové VV nahlásili členy sborů, kteří se zúčastní. Z pracovního obvodu Strunkovice a Netolice dohlásí J. Fiedlerovi. Příjezd členů ve 14.00 hod. zahájení ve 14.30 hod.

 

3. Předání protokolů o zapůjčení věcných prostředků
Sestra starostka předala smlouvy o zapůjčení věcných prostředků z JČK jednotlivým členům výboru a poprosila je o distribuci na jednotlivé sbory k podepsání. Podepsané a orazítkované smlouvy odevzdat nejpozději na Shromáždění delegátů sborů v Šumavských Hošticích.

 

4. Schválení přístupů do programu Evidence SDH
Od listopadu kontaktovala Markéta Tischlerová sbory o možnosti získání přístupu k nahlížení do evidence. Seznam členů sborů, kteří zažádali o přístup do evidence byl předložen a jednohlasně schválen. Od středy 28.2.2018 mají možnost pověřené osoby si přístupy do evidence vyzvednout v kanceláři OSH. Musí při převzetí přístupu podepsat Prokazatelné seznámení spravovatele osobních údajů se Směrnicí starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů. Přístupy je možné též vyzvednout pověřenými osobami na Shromáždění delegátů sborů.

 • Jednohlasně schváleno

 

5. Materiální sbírka – Ponožky na nožky
V letošním roce opět sbírka pro Dětský domov v Žíchovci ve spolupráci s HZS. Nové ponožky odevzdávat do kanceláře OSH v úředních hodinách do 31.5.2018 – upřesňující informace na plakátu

 • Jednohlasně schváleno

 

6. Shromáždění delegátů sborů – Šumavské Hoštice 17.3.2018

 • Osloven bratr Aleš J. místo člena VV Babky Z. o domluvení stravy a členů sboru ke sčítání
 • Prezence od 12.00 hod. začátek jednání ve 13.00 hod.
 • Vedení schůze – Tremmelová Libuše
 • Prezence a sčítací komise – Miklasová Petra
 • Pozvánky budou rozeslány emailem na sbory a členové VV mají za úkol kontaktovat sbory a informovat je o důležitosti se účastnit jednání

 

7. Kancelář OSH
Starostka informovala o ukončení činnosti Ing. Miriam Hůrské jako pracovnice kanceláře ze zdravotních důvodů. Ing. Miriam Hůrská bude nadále zpracovávat účetnictví a dotace pro OSH a pro SDH účetnictví.

Novou pracovnicí kanceláře: Libuše Tremmelová – bude mít na starosti evidenci členů

Valerie Soukupová zůstává dle dohody v prosinci jako druhou pracovnicí, která má na starosti ocenění členů.

Úřední hodiny zůstávají stejné: každou středu od 16.00 – 18.30 hod.

Změna emailové adresy na osh.prachatice@gmail.com

Návrh pracovnice kanceláře Libuše Tremmelové, aby se v měsíci lednu neodhlašovali členové z důvodu prokazatelnosti plateb členských příspěvků.

K dnešnímu dni jsou odevzdány všechny hlášenky kromě 3 sborů, které budou v návrhu ke zrušení

 • Jednohlasně schváleno

 

8. Návrh na zrušení SDH
VV okresu rozhodl předložit na Shromáždění delegátů sborů konaného 17.3.2018 v Šumavských Hošticích návrh na zrušení následujících sborů: Bohunice, Kvilda, Lštění, Čábuze

 • Jednohlasně schváleno

 

9. Různé

 • Změna termínu školení rozhodčích na 23.3.2018 od 17.00 hod. ve Vlachově Březí
 • Fiedler Jan informoval o úpravě Směrnic pro požární sport. Školení proběhne dle „staré“ Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část
 • Dotaz na používání věcných prostředků z dotace JČK v rámci zásahové jednotky. Je potřeba sepsat s obcí Smlouvu o zápůjčce

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek