VV 28.1.2013

Datum a místo konání: 28.1.2013, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Scherer

Omluven: Bc. Helena Fiedlerová, František Rokůsek, Petr Pecka, Jan Marek

Host: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba

Program

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Odsouhlasení pracovní doby kanceláře OSH.
 4. Zajištění účasti na jednání VV KSH
 5. Shromáždění představitelů sborů
 6. Kalendář akcí OSH na rok 2013
 7. Stanovit rozhodčí, kteří budou vysláni za OSH na krajská kola
 8. LŠI
 9. Setkání starostky a dříve narozených funkcionářů okresu
 10. Různé
 11. Diskuse

 

1)
Zahájení provedla náměstkyně OSH sestra Petra Hopfingerová, přivítala přítomné a ujala se vedení schůze.

 

2)
Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3) Odsouhlasení pracovní doby kanceláře OSH.
Paní Hůrská nastoupila do práce a může být v kanceláři pouze ve středu od 16:30 do 19:30.

Návrh: upravit úřední hodiny v kanceláři OSH. Otevřeno ve středu od 16:30 do 19:30.

Hlasování všichni pro schváleno.

 

4) Zajištění účasti na jednání VV KSH 30.1. od 15.00 v Českých Budějovicích
– pro nemoc starostky bude muset člen VV OSH. Pokud to půjde, pojede Valérie Soukupová.

 

5) Shromáždění představitelů sborů
se bude konat 16.2.2013 v Netolicích

 • pozvánky – kancelář OSH přes internet, prezence 8-9 hodin, sčítací komise – Petra Hopfingerová + členové SDH Staré Prachatice,
 • podklady – seznam akcí s termíny, oznámení výměny člena ORM spolu se složením rad a VV OSH spolu s kontakty, nově stanovené úřední hodiny kanceláře OSH, seznam organizací s emailem a telefonním číslem (ochrana osobních údajů- jen údaje uvedené jako kontaktní jednotlivých sborů), hlášenky výsledků prvních kol spolu s možností na místě si koupit diplomy,
 • příprava podkladů- Petra Hopfingerová, Markéta Tischlerová, Stanislav Prokop
 • vedení schůze- člen VV OSH- Josef Žižka
 • zpráva o činnosti OSH- starostka OSH, případně Václav Zaunmüller
 • zpráva o hospodaření OSH- Miriam Hůrská
 • zpráva ORV- Jan Fiedler
 • zpráva ORM- Valerie Soukupová
 • zpráva ORPaOO- Josef Žižka
 • zpráva OKRR – František Scherer
 • strava – Valérie Soukupová a SDH Netolice- guláš (a buchta)
 • zapisovatel – Miriam Hůrská, dva ověřovatelé z řad shromáždění- Marek Bartoš, Pavel Mráz,
 • mandátová komise – Ing. Karel Reichart, Petra Hopfingerová, spolu se členem shromáždění
 • hosté – starosta města Netolic, ředitel HZS územní odbor Prachatice, starosta SDH Netolice

 

6) Kalendář akcí OSH na rok 2013

 • 16.2. shromáždění představitelů sborů
 • 23.2. školení rozhodčích mládeže
 • 18.-19.5. jarní kolo hry PLAMEN Zdíkov
 • do 12.5. dokončení okrskových soutěží
 • 1.6. okres Ženy I, Muži I Tatran + dorost
 • 8.6. okres Ženy II, Muži II
 • 15.6. oblast MH
 • 22.6. oblast Ženy I, Muži I
 • 23.6. oblast dorost
 • 29.6. PHL Vlachovo Březí
 • 6.7. PHL Tvrzice
 • 20.7. PHL Sudslavice
 • 27.7. PHL Vitějovice
 • 31.8. PHL noční Prachatice
 • 7.9. PHL Ktiš
 • 14.-15.9. školení vedoucích mládeže Sv. Maří
 • 21.9. PHL denní Prachatice, vyhodnocení PHL
 • 13.-14.9. školení velitelů a strojníků sv. Maří

Školení hospodářů v roce 2013 nebude, v případě potřeby možnost osobní konzultace s pracovnicí kanceláře.

Školení rozhodčích požárního sportu- určí ORV

Školení preventistů- bude zaslána výzva sborům k zjištění účasti (konání březen nebo září, říjen)

Vyhodnocení PO očima dětí bude podle umístění v krajském kole (červen nebo září) podle směrnic

 

7)
stanovit rozhodčí, kteří budou vysláni za OSH na krajská kola

Konkrétní osoby nahlásí ORV a ORM

 

8) LŠI (letní škola instruktorů)

grant „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“

Starostka OSH i nadále uvolňuje částku 5.000,-Kč ze svého platu, v roce 2012 nebylo vyčerpáno, proto nebude probíhat klasický výběr, ale nominace konkrétních osob. V roce 2013 mohou na základě nevyčerpaných prostředků jet 4 budoucí vedoucí mládeže:

 • Vitějovice
 • Vlachovo Březí – Zdeněk Šipon
 • Svatá Maří
 • Netolice

Konkrétní osoby budou určeni ve spolupráci s ORM.

 

9) setkání starostky a dříve narozených funkcionářů okresu, případně funkcionářů oslovených sborů

 • bude se jednat o povídání s dříve aktivními funkcionáři ohledně okresu, kdy jim starostka představí současné vize OSH, současnou situaci, hospodaření, chod kanceláře, složení VV a rad a požádá je o případné náměty
 • zúčastní se zasloužilí hasiči spolu s vytipovanými lidmi
 • vytipování bude probíhat z předem určených sborů, ne na úrovni okrsku
 • setkání se bude každoročně opakovat, čímž dostanou postupně prostor všechny sbory
 • akce nebude celookresní, žádoucí je setkání s neformální diskuzí
 • jako první dostanou prostor sbory, které v posledních letech zajišťovaly akce okresu, reprezentovali okres na oblastních kolech, popřípadě se jedná o aktivní sbory v rámci PO (JPO II a JPO III)
  Žernovice, Netolice, Svatá Maří, Zbytiny, Zdíkov, Volary, Ktiš, Budilov, Vlachovo Březí, Vitějovice, Výškovice, Vimperk Sídliště Míru, Prachatice, Tvrzice, Stachy, Vacov, Strunkovice nad Blanicí, Dolany, Šipoun, Čkyně, Lhenice, Borová Lada, Horní Vltavice, Lažiště
 • místo konání Vlachovo Březí, termín konání květen (podle stanovení termínu okrskové soutěže ve Vlachově Březí)
 • členové VV požádáni o spolupráci při vytipování konkrétních lidí ze stanovených sborů, pracovnice kanceláře napíše pozvánky, které budou distribuovány prostřednictvím členů VV OSH při okrskových soutěžích

 

10) různé

 • stanovení termínu další schůze VV OSH, 27.3. 2013 od 18hod
 • informace – OSH byly na konci roku 2012 navýšeny dotace na provoz – zakoupen nový notebook a tiskána na postupové soutěže a PLAMEN

 

11) Diskuze

 • Po dohodě s ředitelem HZS Prachatice budou v úřední dny pouštěny návštěvy do kanceláře OSH přímo bez vyzvedávání u vchodu.
 • Ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba informoval o termínech školení velitelů a strojníků na jaře 18,19,20.4., na podzim 13.-14.9.
 • Ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba informoval o obeslání obcí s informací o možnosti doškolení členů zásahových jednotek na práci s motorovou pilou. Zájemci se mohou obrátit na pana Vlčka a podle zájmu bude stanoven termín školení.
 • Jan Fiedler informoval o možnosti účastnit se celorepublikového plesu SHČMS v Plzni
 • Valérie Soukupová požádala o zajišťování bufetu pro SDH Netolice na noční a denní soutěži PHL v Prachaticích. Výtěžek z noční soutěže bude věnován na činnost dětí v okrese. Po konzultaci s pořádajícím sborem v Prachaticích bude rozhodnuto.
 • Plán školení zásahových jednotek obcí je uveden na web. stránkách generálního ředitelství HZS
 • Hlášenky o činnosti sborů zatím nelze generovat z web. stránky evidence SDH
 • Stanislav Prokop informoval o obnovení činnosti SDH Dub. Sbor byl finančně podpořen obcí. Je třeba informovat nové funkcionáře o nutnosti poslat velitele a strojníky na školení.
 • Poděkováno instruktorům HZS za kvalitní proškolení členů zásahových jednotek na práci s dýchací technikou a školení preventistů.
 • Informace o stavu, kdy darované věcné prostředky od Jihočeského kraje- motorové pily, centrály atd. jsou některé nefunkční, údajně špatné kvality dovezené z Číny (dle servisního technika). Jsou darovány sborům nikoli obcím, tudíž je nutné ve Zprávě o zásahu tyto věcné prostředky uvádět v kolonce VYUŽITÁ VĚCNÁ POMOC.
 • Projednány problémy při objednávání medailí vyšších stupňů. Časové lhůty jsou příliš dlouhé. Při urgencích je s objednateli jednáno arogantně. Objednávky řádně odeslané se často u dodavatele ztratí. Nutno zjednat nápravu.

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek