VV 28.6.2016

Datum a místo konání: 28.6.2016, kancelář OSH Prachatice

Účast: Ing. Bc. Fiedlerová Helena, Soukupová Valerie, Ing. Hůrská Miriam, Rokůsek František, Fencl František, Miklasová Petra, Tremmelová Libuše, Fiedler Jan, Zaunmüller Václav, Přída Miroslav

Hosté: Ing. Plk. Milan Raba

Omluveni: Babka Zdeněk, Prokop Stanislav, Marek Jan, Žižka Josef

Program

 1. Zahájení
 2. Vyhodnocení okresních kol a hry Plamen
 3. Vyhodnocení krajských kol v požárním sportu
 4. Rozdělení dotací
 5. Podání žádosti na projekt Mladý sportovec
 6. Mistrovství republiky
 7. Různé

Jednohlasně schváleno

1. Zahájení provedla starostka Ing. Bc. Helena Fiedlerová

2. Okresní kolo hry Plamen

 • Zdíkov 14.5.2016 – soutěž byla zkrácena na jeden den kvůli počasí, jinak velmi vydařená soutěž, starostka poděkovala SDH Zdíkov za organizaci, padl návrh na zvážení úpravy jarního kola hry Plamen na jednodenní, ušetřené finance se použijí na ceny a technické zabezpečení, účast 11 mladší, 12 starší. Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola do Kaplice
 • PS II – Vitějovice, starostka poděkovala organizátorům, zúčastnilo se 13 družstev mužů, 9 družstev žen a zvláštní družstvo rozhodčích, umístění MUŽI II – 1.místo Budilov, 2.místo Podeřiště, 3.místo Svatá Maří
 • ŽENY II – 1.místo Vitějovice, 2. místo Budilov, 3. místo Dolní Kožlí
 • PS I – 28.5. Muži I, Ženy I, dorost, umístění MUŽI I – 1.místo Svatá Maří, 2.místo Třešňový Újezdec, 3.místo Zdenice, ŽENY I – 1.místo Nebahovy, 2.místo Hradiště, vyskytly se problémy s motivací družstev na účasti, problém s technickou četou, problém s SDH Radhostice – při umístění v okrskové soutěži na 1.místě  – již třetí rok po sobě se přihlásili, ale bez omluvy nedostavili, návrh, aby v příštích letech ani při umístění na okrskové soutěži na 1.místě nepostupovali na okresní kolo, postupovalo by automaticky družstvo, které skončí na místě 2. – 7 pro, 1 se zdržel,  do OZ dořešit zajištění stravy, oslovit R. Skotnicu SDH Volary kvůli vyhodnocování, na vyhodnocování jsou potřeba 2 lidé, Tremmelová žádá, aby před okresními koly proběhla aspoň jednou rada represe a více pomohli s přípravou – nepomůžou, ale kritizují, přípravy se zúčastnili 3 z 11, problém kdo si vezme časomíru, nechá se vyrobit regál na překážky do skladu – zajistí Fiedler, terče u časomíry údajně problikávají – mate to soutěžící, terče jsou nyní dvoje, bariéry se budou polepovat tartanem po jejich opravě v průběhu prázdnin

3. Krajská kola

 • Tremmelová informuje – u dospělých trochu vázlo technické zajištění (tréninky bez vody), dorost – bez problémů, družstvo Jáma 2.místo, jednotlivci mimo děvčat jsme obsadili všechny kategorie, muži Svatá Maří 2.místo, ženy Nebahovy 5.místo
 • krajské kolo hry Plamen v Kaplici – Žernovice 6.místo, změna OZ na poslední chvíli
 • na vyhodnocení krajských soutěží za OSH Prachatice pojede – Tremmelová, Zaunmüller, Ing. Bc. Fiedlerová

4. Rozdělení dotací MŠMT MTZ SDH

 • navrženo – Tvrzice, Volary, Chroboly, Stachy, Žernovice – dotace stále ve stejné výši – pokud bude míň – OSH doplatí, min 4 sbory, podle výše dotace, vyúčtování do 30.9.2016, letos už vyúčtování v jednoduchém účetnictví, jednohlasně schváleno
 • podzimní kolo hry Plamen 8.10.2016 ve Svaté Maří, žádost o nakoupení 200ks nových směrnic, školení vedoucích mládeže 10.9. nebo 24.9. podle volného místa ve Vlachově Březí – jednohlasně odsouhlaseno

5. Projekt Mladý sportovec

 • až 100%, nelze na Plamen, ale lze na PHL, zároveň s útoky se uskuteční závod se vzduchovkami – žádali bychom 10 vzduchovek a terče na ZPV, kontakt p. Kocourek – jednohlasně schváleno

6. Mistrovství republiky

zajištění VIP občerstvení

7. Různé

 • Ing.plk.Raba – dotace MV pro JPO dopravní automobily a stavby, cisternové stříkačky – 2 žádosti z našeho okresu – uspěli SDH Strunkovice, předpoklad, že bude probíhat i v dalších letech – do konce dubna se podávají žádosti, žadatelem obec
 • IROP – na větrné smrště atd. – dopravní automobily na evakuaci, vyčerpáno – pozastaveno, vyhlášena Výzva 36 na rekonstrukci a výstavbu zbrojnic – bude na stránkách HZS
 • Rokůsek – slíbeno navýšení dotací pro JPO
 • Fencl – šlo by na stránky HZS dát seznam dobrovolných hasičů, kdo a dokdy mají školení? – Přislíbena z HZS tabulka s termíny školení, starostka navrhuje umisťovat tento seznam na začátku roku na stránky OSH
 • Tremmelová – zadávání přihlášek do Evidence – zatím nevyšel žádný pokyn, starostka se přeptá Moniky Němečkové, měla by být elektronická přihláška
 • Hůrská – budou nové členské průkazy na základě Evidence
 • Propagační jízda sdružení – přespání 19.8.2016, 8 – 10 lidí ve Vlachově Březí v 18:00, jízda v našem okrese pojede přes Netolice, Vitějovice, Staré Prachatice, Vlachovo Březí
 • Přída – nefunguje zapisování zapůjčování věcí, starostka – dlouhodobé zápůjčky se budou řešit prostřednictvím smlouvy, krátkodobé zápůjčky zápisem do sešitů

 

Příští VV OSH 29.8.2016 v 17:30 hodin

Zápis provedla: Ing. Miriam Hůrská

Tomáš Marek