VV 28.6.2021

Schůze VV OSH Prachatice 28.6.2021, kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Tischlerová, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák

Omluveni: Tomáš Tremmel, Ing. Jan Špika, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st.

Hosté: Helena Šandová, plk. Ing. Milan Raba

 

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Sjezd SH ČMS
 3. Jmenování likvidátora pobočného spolku SDH Čábuze
 4. Zhodnocení postupových soutěží PS a mládeže
 5. Prachatická hasičská liga
 6. Doplnění termínů plánu práce
 7. Dotace
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

1. Zahájení a schválení programu jednání – odhlasováno doplnění bodu č. 3 programu.
Pro: 12

 

2. Sjezd SH ČMS

 • starostka informovala o vývoji počtu kandidátů na post budoucího starosty SH ČMS a dále informovala o plánovaných změnách ve Stanovách SH ČMS.

 

3. Jmenování likvidátora pobočného spolku SDH Čábuze
Starostka OSH osloví obec a pokusí se o uskutečnění schůzky s bývalými členy, aby mohla proběhnout domluva ve vztahu k likvidátorovi. Starostka OSH osloví VV SH ČMS s dotazem na pravomoc určení likvidátora. Z řad VV OSH se nenašel nikdo, kdo by byl ochotný a schopný funkci likvidátora zastat.

 

4. Zhodnocení postupových soutěží PS a mládeže
Vedoucí ORM Marek Študlar informoval o proběhnuvší soutěž HRY PLAMEN dne 22. 5. 2021. Soutěž proběhla v souladu s momentálními hygienickými podmínkami, bez úrazu a dle časového harmonogramu. Na krajskou soutěž HRY PLAMEN do ČB postoupilo družstvo SDH Svaté Maří. Na krajské soutěži získalo 2. místo.

29. 5. 2021 proběhla okresní soutěž dorostu. V dorostenkách se zúčastnila 2 družstva – SDH Budilov a SDH Svatá Maří. Družstvo dorostenek SDH Svatá Maří postoupilo na krajskou soutěž.

V kategorii dorostenců se zúčastnilo pouze družstvo ze Svaté Maří, které postoupilo na krajskou soutěž.

Výsledky okresních i krajských soutěží budou dostupné na stránkách OSH Prachatice v sekci PLAMEN a DOROST.

Dále informoval vedoucí ORR Jiří Soukup o proběhnuvších soutěží v PS v kategoriích Muži a Ženy I a dále v kategoriích Muži a Ženy II. Soutěže proběhly v pořádku dle časového harmonogramu a díky vládním rozvolněním mohly obě soutěže proběhnout za plné účasti účastníků. Omezena byla pouze účast diváků.

Dále VV OSH shrnul účast jednotlivců a družstev na krajských soutěžích.

Starostka informovala dále o plánované stovkové soutěži v Lišově, která bude zařazena jakožto postupová (kvalifikační) soutěž na MČR dorostu.

 

5. Prachatická hasičská liga

Jan Fiedler požádal starostku OSH Prachatice o přidělení mašin někomu jinému do správy z důvodu nedostatku času a zdravotních možností. Marek Študlar informoval, že si mašiny v případě souhlasu VV OSH vezme do SDH Tvrzice. Umístění mašin bude nadále probíhat ve stejném režimu jako tomu bylo v případě SDH Vlachovo Březí (na PHL si jednotlivá SDH budou mašiny půjčovat; na okresní soutěže bude SDH Tvrzice mašiny zajišťovat včetně strojníka).
Pro: 12

Starostka OSH navrhla dočasné snížení poplatku za využití okresní mašiny po dobu nutnosti samostatného zajištění dovozu mašiny OSH z původních 50 Kč za družstvo na dočasných 25 Kč. Po obnovení systému, v rámci kterého mašiny na soutěže dováží OSH prostřednictvím SDH Tvrzice, dojde opětovně ke zvýšení poplatku za užití mašiny na 50 Kč za družstvo.
Pro: 12

SDH Tvrzice do konání příští soutěže opraví oběžné kolo na mašinách a spasuje mašiny. Předpokládaný náklad na uvedenou opravu je cca 5 000 Kč.
Pro: 12

 

6. Doplnění termínů plánu práce

 • shromáždění představitelů – 13.11.2021 SDH Bohumilice
 • školení vedoucích mládeže – 25. 9. 2021 SDH Tvrzice
 • setkání dorostu – 26. 9. 2021 SDH Tvrzice
 • školení rozhodčích PS – termín bude upřesněn po domluvě s Marcelem Říhou

 

7. Dotace

 • PS – 20450,- (15450,-)
 • Plamen a dorost – 12900,- (17900,-)
 • Vzdělávání – 20000,-
 • Volnočasové aktivity – 35000,-
 • MTZ + provoz – 35000,-
 • Mzdové prostředky – 12400,-
 • Ministerstvo vnitra – 17270,-

 

8. Diskuse

Starostka požádala o schválení přístupu do evidence SDH pro SDH Podeřiště (1. přístup)
Pro: 12

Starostka informovala přítomné o nalezených papírových akciích HVP v kanceláři OSH. Starostka oslovila HVP, aby zaslali seznam akcionářů okresu, toto bude OSH potřebovat, pokud se bude rušit sbor. Akcie jsou nyní v elektronické podobě a byly zaslány nejméně před 10 lety na emaily sborů.

Následně proběhlo představení členů VV, které díky Covidu nemohlo proběhnout. Členové VV se od sestavení VV viděli pouze jedenkrát a ostatní schůze proběhly online.

Markéta Tischlerová zajistila objednávku štítků k pohárům a medailím za celkové pořadí v PHL 2021.

Starostka informovala o vytvoření dárkového materiálu OSH Prachatice v podobě sady likérových skleniček v hodnotě 30 Kč celkem 600 ks
Pro:12

Proběhla diskuze o následcích ničivých tornád na Moravě a možnosti případné pomoci ze strany OSH a jednotlivých SDH.
Pro: 1, Proti:6, Zdržel se: 4

Milan Raba poskytl informaci k organizace výpomoci výjezdových jednotek (tvorba odřadů) na pomoc Moravě zasažené tornádem.

 

9. Usnesení a závěr

VV OSH schvaluje

 • umístění okresních mašin do správy SDH Tvrzice a případnou opravu
 • snížení poplatku za pronájem mašin na PHL na 25 Kč za družstvo
 • přístup do evidence SDH pro SDH Podeřiště
 • doplnění termínů plánu práce
 • nákup dárkových předmětů

VV OSH bere na vědomí

 • výši dotací pro rok 2021

Ukládá

 • starostce jednání s SDH Čábuze

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek