VV 29.10.2019

VV OSH Prachatice 29.10.2019 v 17.00 hodin

Přítomni: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J.,  Haubelt J., Flachs J., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Babka Z.,

Hosté: Mgr. Markéta Tischlerová

Omluveni: Žižka Josef, Marek Jan, Říha Marcel

Program

 1. Projednání změn stanov SH ČMS
 2. Shromáždění představitelů sborů
 3. Sázení stromků
 4. Přístupy do programu evidence SDH
 5. Diskuze a ostatní

 

1. Projednání změn stanov SH ČMS

 • starostka přednesla připomínky k návrhu změn Stanov SH ČMS a projednala je s členy VV. Členové se k nim vyjádřili a zmocnili starostku k vyjádření se k těmto bodům.

Schváleno

 

2. Shromáždění představitelů sborů

 • Termín: 23.11.2019 od 13.00 prezence zahájení 13.45 hod ve Vitějovicích – sál Domu s pečovatelskou službou
 • Prezence: Petra Miklasová, Helena Šandová, Markéta Tischlerová, Marek Študlar
 • Vedoucí sčítací komise: Petra Miklasová + 3x skrutátoři SDH Vitějovice
 • Zápis: Helena Šandová
 • Vedení schůze: Markéta Tischlerová
 • Předseda návrhové komise:  Václav Zaunmüller
 • 2 Ověřovatelé z řad Shromáždění představitelů
 • Předsedové OR si připraví zprávy o činnosti

Program

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
 3. Schválení programu
 4. Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORPaOO)
 5.  Zpráva OKRR
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a 2019
 7. Zpráva starostky OSH o činnosti
 8. Rozpočet OSH na rok 2020, plán práce OSH na rok 2020
 9. Příprava shromáždění delegátů sborů v roce 2020
 10. Diskuse, vystoupení hostů
 11. Přestávka a pohoštění
 12. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
 13. Závěr

Starostka VV seznámila s návrhem volebního a jednacího řádu.

 

Starostka vysvětlila důvod změny v řádu: Nedělit sílu hlasu mezi delegáta a delegátku, ale na shromáždění delegátů sborů by se účastnil za každý sbor jeden delegát(-ka).

 

Materiály k volebním Valným hromadám připraví náměstkyně Libuše Tremmelová.

 

Pracovnice kanceláře rozešle v nejbližším termínu pozvánku na Shromáždění představitelů sborů s programem

Schváleno

 

 

3. Sázení stromků
Krajské sdružení hasičů ve spolupráci s Jihočeským krajem přislíbil pomoc při kalamitním stavu kůrovce v lese a to pomoc při sázení stromků. V rámci našeho okresu požádali o pomoc obec Vacov a město Prachatice. Žádost obce Vacov slíbil zajistit Miroslav Molitor. Žádost města Prachatice projedná Miroslav Přída na schůzi okrsku Prachatice.

 

 

4. Přístupy do programu evidence SDH
Pracovnice kanceláře žádá o schválení nových přístupů do programu evidence pro: SDH Záblatí, SDH Lenora, SDH Zdíkovec

Schváleno

 

 

5. Diskuze a ostatní

Schválení plánu práce na rok 2020

18.12.2019

 • naposledy otevřená kancelář OSH Prachatice v roce 2019 a poslední možnost odhlášení členů

 

do 31.1.2020

 • Odvod členských příspěvků na rok 2020
 • Odevzdání registračního listu kolektivu mladých hasičů
 • Ukončení Valných hromad sborů
 • Odevzdání povinných příloh z Valných hromad sborů
 • Odevzdání hlášenky
 • Odevzdání registračního listu sportovního oddílu

 

do 29.2.2020

 • Ukončení Valných hromad okrsků

 

do 11.3.2020

 • Odevzdání prací PO očima dětí 2020

 

28.3.2020

 • Shromáždění delegátů sborů

 

bude doplněno

 • Odborná příprava velitelů a strojníků

 

bude doplněno

 • Školení rozhodčích PS

 

bude doplněno

 • Ukončení okrskových kol

 

doplní ORM

 • Jarní kolo hry Plamen

 

bude doplněno

 • Okresní kolo v požárním sportu kategorie M II a Ž II Vitějovice

 

6.6.2020

 • Okresní kolo v požárním sportu kategorie M I a Ž I MěS Tatran Prachatice

 

6.6.2020

 • Okresní kolo družstev dorostu a jednotlivců MěS Tatran Prachatice

 

13.6.2020

 • PHL Prachatice noční

 

13.6.2020

 • Krajské kolo hry Plamen Sokolský ostrov České Budějovice

 

20.6.2020

 • Krajské kolo v požárním sportu M I. a Ž I. Sokolský ostrov České Budějovice

 

21.6.2020

 • Krajské kolo družstev dorostu a jednotlivců Sokolský ostrov České Budějovice

 

26.6.2020

 • PHL Vlachovo Březí noční

 

11.7.2020

 • PHL Sudslavice

 

1.8.2020

 • PHL Vitějovice

 

5.9.2020

 • PHL Ktiš

 

12.9.2020

 • PHL Žitná

 

19.9.2020

 • PHL Prachatice – vyhodnocení PHL ligy

 

doplní ORM

 • Školení vedoucích mládeže

 

doplní ORM

 • Podzimní kolo hry Plamen

 

Termín odhlášení členů a poslední den otevření kanceláře: středa 18.12.2020

 

Náměstek mládeže informoval o proběhlých akcí soustředění dorostu ve Vimperku, školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích a o podzimním kole hry Plamen v Dubě. Vše bylo výborně připraveno.

 

Náměstek informoval, že 5 sborů, kterým byly přiděleny dotace MTZ, mají vše odevzdané v pořádku

 

Starostka přednesla svůj návrh na ocenění členů VV a oslovila předsedy OR k dopracování jejich návrhů za jejich odborné rady

 

Žádost SDH Nebahovy o zařazení do seriálu Prachatické hasičské ligy. – není plánováno zvyšovat počet soutěží v rámci ligy. Pokud by někdo z pořadatelů odstoupil od pořádání tak bude sbor Nebahovy osloven.

 

Libuše Tremmelová informovala o povinnosti u mladého hasiče, který dovrší 18-ti let podepsat přihlášku hasiče sám, jelikož v době vstupu jako mladý hasič ji za něj podepsal jeho zákonný zástupce. Slíbila vypracovat návod na vytištění z programu Evidence SDH a přiložit ho do materiálů Shromáždění představitelů sborů.

 

Schváleno

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek