VV 3.12.2018

VV OSH Prachatice 3.12.2018 v 17.00 hodin

 

Přítomni: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J., Haubelt J., Flachs J. Přída M., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Marek J.,

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Raba M., Říha M.,

Omluveni: Miklasová P., Babka Z.

 

Program

  1. Kalendář akcí
  2. Odměna pro webmastera stránek
  3. Mandát k volbách starosty SH ČMS
  4. Pracovnice kanceláře
  5. Různé

 

1. Kalendář akcí

do 31.1.2019 Odevzdávání hlášenek o činnosti SDH za rok 2018
do 31.1.2019 Odvod členských příspěvků na rok 2019
do 31.1.2019 Odevzdání registračního listu kolektivu mladých hasičů
Bude doplněno po přesnění HZS  Školení velitelů a strojníků
20.07.2019 Školení hospodářů – místo si stanoví dle počtu přihlášených Ing. Hůrská M.
05.04.2019 Školení rozhodčích PS
12.05.2019 Ukončení okrskových kol
15.05.2019 odevzdání přihlášek na okresní kolo PS M I a Ž I
18.05.2019 Okresní kolo v požární sportu kategorie M I a Ž I – MěS Prachatice
18.05.2019 Okresní kolo dorostu a jednotlivců – MěS Prachatice
25.-26.5.2019 Jarní kolo hry Plamen – Zbytiny
08.06.2019 Okresní kolo v požárním sportu kategorie M II a Ž II – Vitějovice
08.06.2019 PHL Prachatice – noční
15.06.2019 Krajské kolo v požárním sportu M I a Ž I – Tábor
16.06.2019 Krajské kolo družstev a jednotlivců dorostu- Tábor
22.06.2019 Krajské kolo hry Plamen – Bechyně
28.06.2019 PHL Vlachovo Březí – noční
13.07.2019 PHL Sudslavice
03.08.2019 PHL Vitějovice
31.08.2019 PHL Ktiš
07.09.2019 PHL Žitná
14.09.2019 PHL Prachatice – vyhodnocení
21.-22.09.2019 Školení vedoucích mládeže Tvrzice
12.10.2019 Podzimní kolo hry Plamen
23.11.2019 Shromáždění představitelů sborů

 

 2. Odměna pro webmastera stránek

Starostka navrhla mimořádnou odměnu pro webmastera za kompletní předělání webových stránek 3000,- Kč

  • jednohlasně schváleno

 

3. Volby na starostu SH ČMS

  • Starostka představila kandidáty na starostu SH ČMS členy VV. Členové VV jednohlasně odsouhlasili kandidáta Jana Slámečku. V případě tajné volby dávají členové VV starostce mandát volit dle svého vědomí a svědomí.

 

4. Pracovnice kanceláře

Během roku jsme hledali novou pracovnici kanceláře OSH, za zastupující pracovnice Libuši Tremmelovou, Valerii Soukupovou a Markétu Tischlerovou. Pracovnice se bude plně věnovat evidenci členů, ocenění a běžnému chodu kanceláře. Oslovili jsme Helenu Šandovou z SDH Žitná, která tuto nabídku přijala. Bude s ní sepsána dohoda o provedení práce odměnou 130 kč/h a schválen přístup do evidence SDH. Pí. Šandová se již v kanceláři zaučuje a v měsíci lednu a únoru jí ještě bude nápomocna se zapracováním Libuše Tremmelová.

  • Jednohlasně schváleno

 

5.  Diskuze

Předseda ORR Jan Fiedler informoval o proběhnutém doplňujícím školení pro velitele výjezdových jednotek u SDH Netolice. Školení se zúčastnilo 22 lidí. Jan Fiedler upozornil na problémovou komunikaci s veliteli okrsků. Oznámil finanční náklady na školení a konzultoval se starostkou fakturaci přes obce.
 

Člen VV Prokop Stanislav vznesl dotaz na pracovní dobu kanceláře do konce roku. Ve středu 19.12.2018 bude v tomto roce naposledy otevřeno v úředních hodinách kanceláře. Do 27.12.2018 mají ještě možnost sbory využít možnost odhlášení členů na podepsaném a orazítkovaném formuláři přes email osh.prachatice@gmail.com. Na pozdější odhlášky již nebudeme brát zřetel. K tomuto datu se uzavírá členská evidence a sbory za tyto členy odvedou členské příspěvky na rok 2019.
 

Starostka Helena Kotrcová informovala o proběhlé kontrole na účetnictví, dotace a vedení členské evidence. Kontrolu provedl Ing. Pavel Lamoš – člen ústřední kontrolní revizní rady a Alois Pazdera – člen VV SH ČMS. Výsledek kontroly bude předložen na Shromáždění starostů v Přibyslavi.
 

Starostka poděkovala za celoroční práci a popřála klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek