VV 3.2.2010

Datum a místo konání: 3. 2. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program:

1) Zahájení

2) Okresní soutěž požárních družstev v roce 2010

3) X. ročník PHL

4) Jarní kolo hry PLAMEN

5) Okresní odborná konference vedoucích mládeže

6) Různé

ad1) Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2) Bratr Stanislav Vodička informoval přítomné o tom, že pořádání okresního kola v požárním sportu pro družstva žen a mužů je v roce 2010 nemožné z hlediska termínu. S ohledem na termíny oblastních kol, na termín jarního kola hry Plamen a na dostatečný časový prostor pro konání prvních kol je možný termín pouze 22.5. a to není v Prachaticích volný stadion. Výkonný výbor žádá SDH Volary a SDH Zdíkov, aby zjistili situaci u nich (jediná zbylá místa kde je k dispozici běžecká dráha). Termín je již pevně stanoven, upřesněno bude pouze místo. ORV spolu s OROaOP připraví propozice jak pro první kola tak pro kolo okresní které předloží ke schválení VV OSH. Propozice pro první kola budou součástí materiálů pro jednání Shromáždění delegátů sborů.

ad3) V roce 2010 se uskuteční X. ročník „Prachatické hasičské ligy“. I v tomto roce bude zachován systém jednotné mašiny. VV OSH se usnesl (všichni přítomný pro, jeden se zdržel hlasování) na oddělení PHL od ŠHL. Tyto ligy probíhají současně již pouze na pohárové soutěži v Budilově. Pro velký počet soutěžních družstev se pohár nepřiměřeně protahuje a některá družstva která běhají jak PHL tak ŠHL nemají možnost běžet z pochopitelných důvodů v obou ligách. Pro tyto důvody VV OSH rozhodl o nepořádání PHL v Budilově. Pro oblíbenost pohárové soutěže mezi soutěžícími nebude v termínu budilovské pohárové soutěže pořádat soutěž zařazenou do PHL, aby se jí mohla všichni případní zájemci zúčastnit. Starostka poděkuje bratru Marešovi (představitel SDH Budilov, přes kterého byla pohárová soutěž v předešlých ročnících řešena) za předešlé ročníky a oznámí mu rozhodnutí VV OSH. Sbor bude oceněn v rámci shromáždění delegátů sborů. Členka VV Osh sestra Petra Hopfingerová byla pověřena zpracováním propozic X.ročníku do kterých budou zapracovány připomínky vedoucích družstev které OSH získal na společné schůzce s vedoucími která se konala dne 11.1.2010 na OSH.

ad4) Chaty jsou již v táboře v Nové Peci rezervovány. Strava a případný nástup některých sborů bude upřesněn paní Dostálové (vedoucí tábora) po konání okresní odborné konference vedoucích mládeže, která se koná 27.2.2010 ve Vlachově Březí. OSH bude hradit obědy v sobotu a v neděli, večeři v sobotu a náklady na ceny, poháry a diplomy a drobný materiál pro nesoutěžní činnost v rámci jarního kola. Sbory ponesou náklady na přepravu kolektivů, za ubytování v chatkách a nedělní snídani.

Předpokládaný rozpočet:

OSH – 25.000,-Kč až 30.000,-Kč

Jednotlivé sbory – velká chatky 770,-Kč, malá chatka 440,-Kč (přeprava dle vzdálenosti a snídaně dle pestrosti stravy)

ad5) 27. 2. 2010 od 9 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu ve Vlachově Březí okresní odborná konference vedoucích mládeže, kterou svolává VV OSH a jejímž úkolem je zvolit ORM na další pětileté období. Zvolená ORM bude ještě v ten samí den po skončení konference prvně jednat a na svém jednání zvolí ze svých řad vedoucího ORM kterého předloží ke schválení VV OSH (Stanovy, Statut odborných rad, II.Statut odborných rad mládeže, HLAVA I., 1.5) písmeno c). Svolání konference proběhne prostřednictvím emailové pošty přes hlavní vedoucí kolektivů a konference se zúčastní všichni vedoucí mládeže a instruktoři uvedení na registračních listech kolektivů mladých hasičů odevzdaných na OSH. Rozesláním emailů VV OSH pověřuje náměstka přes mládež bratra Václava Zaunmullera.

ad6)

6.1 Starostka bude jednat z firmami zabývajícími se požární technikou a ochranou o možném sponzorování OSH Prachatice.

6.2. Všichni vedoucí odborných rad, náměstek a sestra Petra Hopfingerová obdrží emailové spojení na webmastera, aby mu mohli sami předávat zápisy z odborných rad, propozice pro mládežníky a výsledky soutěží. Dojde tak dělbě povinností mezi nimi a starostkou která je tak zbytečně zatěžována přeposíláním těchto podkladů.

6.3.Dne 22.2.2010 proběhne OKRR od 16 hodin na OSH. Bude dodělána inventura ve skladu a proveden celkový soupis, který bude odevzdán na ústředí.

Zápis provedla: Helena Fiedlerová

Tomáš Marek