VV 30.1.2012

Datum a místo konání: 30.1.2012, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, František Scherer, Jiří Haubelt, Petr Pecka, Jan Marek, Josef Žižka, Jan Fiedler

omluven: Ing. Karel Reichart, František Rokůsek

Host: ředitel HZS Prachatice plk.Ing. Milan Raba

 

1) Zahájení

 • provedla starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

 

2) Schválení programu podle předloženého návrhu

 • hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3) Kalendáře akcí OSH na rok 2012

 • Termíny pro konání okresních soutěží se mění takto:
 • Okresní soutěž v kat. I.+dorost 2.6.2012 v Prachaticích
 • Okresní soutěž v kat. II. 19.5.2012 v Budilově

Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

4) Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice

uskuteční se 11.2.2012 v Netolicích. Prezence 8-9 hodin. Představitelé dostanou materiály: účast na školeních, požárovost v okrese, přístupová hesla do evidence členské základny na internetu,

Hlasování: 12 pro, 1 proti, schváleno

 • Dále rozdat tištěný kalendář akcí na rok 2012, pokud se stihne také seznam registrovaných kominíků v regionu a vzor zprávy o revizi komínu (dodá HZS).
 • Strava: guláš, buchty ke kávě, chleba z Vacova zkusí zajistit sponzorsky pan Žižka.
 • Pozvat hosty: plk. Ing. Milan Raba ředitel HZS Prachatice, mjr. Ing. Robert Vlček, starosta Netolic pan Petrášek
 • Pořad schůze: návrhová komise: předseda Stanislav Prokop, dále František Fencl, Pavel Mráz, sčítací komise předseda Petra Hopfingerová + 4 místní hasičky, ověřovatelé zápisu: Jaroslav Chán, Marek Bartoš, zpráva o hospodaření: Václav Zaunmüller, zpráva o činnosti: Bc. Helena Fiedlerová, zprávy o činnosti jednotlivých odborných rad, plán práce OSH na rok 2012, rozpočet OSH na rok 2012. Pozvánky budou rozeslány emailem a členové OSH obvolají pro jistotu sbory ve svých pracovních obvodech.

 

5) Diskuze:

 • Na hlavní internetovou stránku OSH přidat záložku odkazy a záložku kontakty.
 • Na shromáždění představitelů sborů projednat jakou formou a v jakém rozsahu uspořádat setkání zasloužilých hasičů.
 • Oprava zápisu z 16.12.2012 kde byl chybně uveden název sboru a příjmení jeho zástupce. Správné znění: bod 6. Návrh: ztracené proudnice při PHL ve Vimperku- budou zakoupeny nové a polovinu nákladů uhradí SDH Sídliště Míru.
  Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Ing. Karel Reichart za SDH Sídliště Míru uznává toto řešení za možné. Zapisovatel se tímto omlouvá.
 • O připravovaném školení strojníků informoval Jan Fiedler, bude spojeno se školením velitelů v termínu 20.-21.4.2012 a proběhne na HZS v Prachaticích, a v termínu 7.-8.9.2012 pravděpodobně v terénu.
 • Proběhlo školení preventistů III., informoval Josef Žižka, letos bude navazovat školení preventistů II. Je třeba zajistit větší informovanost o školení.
 • Stále je možno vyzvednout na OSH odznak pro strojníky a velitele, kteří absolvovali čtyřiceti hodinové školení.
 • Soutěž PO očima dětí, probíhá příprava a koordinace mezi OSH a HZS.
 • Projednán stav odevzdaných hlášenek o činnosti sborů za rok 2011 a placení členských příspěvků na rok 2012. Zatím přibližně splněno na 50%. Dále je nutno odevzdat registrační listy mladých hasičů.
 • Proběhla fyzická a dokladová inventura majetku na OSH. Budou připraveny zápůjční sešity.
 • Sestra Helča poděkovala Petru Peckovi za zajištění a dodání nových stolů do kanceláře OSH.

 

6) Různé

 • Doplnění propozic PHL na rok 2012. Návrh: Schválit jako celek. Hlasování: všichni pro, schváleno.
 • Žádost SDH Zbytiny zamítnuta. Je v rozporu s pravidly PHL. Jednalo se o povolení startovat na PHL družstvu složeného ze dvou sborů Zbytiny a Volary ( např. 3+4)
 • Další schůze VV OSH bude domluvena na shromáždění představitelů sborů v Netolicích.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek