VV 30.1.2021

On-line jednání VV OSH Prachatice dne 30.1.2021 od 18.00 hod.
Začátek: 18:15 hod.

Přítomni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Miroslav Přída, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek ml., Tomáš Tremmel, Markéta Tischlerová, Jiří Podlešák, Jan Špika, Martin Slanec, Jaroslav Pauch, Helena Kotrcová

Omluveni: František Rokůsek st.

Program

 1. Přivítání a schválení programu jednání
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Schválení účetní OSH
 4. Zvolení vedoucího ORR
 5. Schválení plánu práce na rok 2021
 6. Návrh rozpočtu
 7. Ostatní
 8. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu jednání
Pro: všichni

 

2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
Sčítací komise
– Marek Študlar (náměstek vnitroorganizační)
– Markéta Tischlerová (člen VV)

Zapisovatel
– Jan Špika (člen VV)

Pro: všichni

 

3. Schválení účetní OSH

 • Na prvním jednání VV OSH Prachatice starostka OSH seznámila, že současná účetní ing. Miriam Hůrská ke konci roku 2020 končí a jako novou účetní bude navrhovat VV členku SDH Vitějovice Janu Kubovou

Pro: všichni

 

4. Zvolení vedoucího ORR

 • Starostka OSH informovala, že zvolený vedoucí ORR Martin Kočovský odstoupil z osobních důvodů ke dni 20.11.2020 z funkce vedoucího ORR a poté i ze člena VV OSH Prachatice
  Uvolněné místo člena VV OSH Prachatice pro pracovní obvod Vlachovo Březí není nutné řešit, jelikož je splněn schválený min. počet členů VV a to 11 členů a pracovní obvod je zastoupený Markétou Tischlerovou
  Na uvolněnou funkci vedoucího ORR navrhuje vedení OSH zvolit druhého zájemce o tuto funkci a to Jiřího Soukupa z SDH Netolice

Pro: všichni

 

5. Schválení plánu práce

 • předložen 

  Plán práce OSH 2021 (111,5 KiB) - stáhnout  (181x)  

 • Shromáždění představitelů sborů zatím zůstává termínově volné. Tento termín se bude řešit, až po rozvolnění opatření Vlády ČR. Místo konání je předběžně domluvené s SDH Bohumilice, kde mají k dispozici sál pro 120 lidí.
 • Školení velitelů a strojníků
  – nových – proběhne v měsíci únoru e-learningem
  – prodloužení a ti co nedokončili v roce 2020 (ti se musí přihlásit do kurzu znova)  – proběhne následně také e-learningem
  – odborná příprava nositelů dýchací techniky je pro první pololetí tohoto roku pozastavena
  – podmínky ke školení budou opět zaslány datovou službou na obce

Pro: všichni

 

6. Návrh rozpočtu

 • V současné situaci, která se výrazně nelepší zatím nevidím reálně řešit rozpočet na shromáždění představitelů a jelikož naším úkolem je zabezpečit pravidelnou činnost OSH navrhuji, aby OSH Prachatice hospodařilo do svolání shromáždění schváleným rozpočtem na rok 2020 pro výkonné orgány OSH bez předešlého projednání s rozhodovacím orgánem OSH a to v částkách:
  – Starostka OSH: 10.000 Kč
  – Vedení OSH: 15.000 Kč
  – Výkonný výbor OSH: 20.000 Kč
  – Výkonný výbor OSH po schválení OKRR: 25.000 Kč
 • oprava polní kuchyně – rozpočet na opravu byl schválen shromážděním představitelů na rok 2020 v částce 10.000 Kč. Oprava nebyla realizována. Na polní kuchyni je nutná výměna pneumatik a vyvaření některých částí kotlů. Nákup pneumatik již zajistil Jan Marek a vyvaření řeší Marek Študlar (polní kuchyně je již převezena do Tvrzic)

Pro: všichni

 

7. Ostatní
S inventurou majetku k 30.8.2020 seznámil Miroslav Přída

Seznam majetku na vyřazení:

 • Z důvodu stáří a opotřebení: rychlovarná konvice, děrovačka OTTO, tunel CTIF, příčné břevno, PC, obrazovka LCD, prodlužovací kabel 50 m, modem
 • Z důvodu chybného zapsání do evidence majetku: stojan CTIF předměty a uzle
 • Z důvodu již rozděleného majetku do cen: dětské hadice

Pro: všichni

 

Inventarizační komise pro rok 2020 – návrh složení Marek Študlar, Tomáš Tremmel, Jiří Podlešák

Pro: všichni

 

projednání přístupů do evidence SDH

 • SDH Zábrdí – žádá o přístup
 • SDH Lipovice – zrušení stávajícího přístupu a nový přístup pro velitele
 • SDH Petrův Dvůr – změna starosty
 • SDH Buk – změna starosty

Pro: všichni

 • náměstek vnitroorganizace Marek Študlar seznámil přítomné se stavem odevzdaných hlášenek a odvedených členských příspěvků od sborů, požádal zástupce pracovních obvodů o
  zkontaktování starostů zbylých sborů a sjednání nápravy

 

8. Usnesení a závěr
VV OSH Prachatice schvaluje

 • Program jednání
 • Zapisovatele: Jana Špiku
 • Sčítací komisi: Marka Študlara a Markétu Tischlerovou
 • Přístup do evidence pro SDH Lipovice, SDH Petrův Dvůr, SDH Zábrdí a SDH Buk
 • Návrh rozpočtu
 • Plán práce na rok 2021

VV OSH Prachatice volí:

 • Vedoucího odborné rady represe OSH Prachatice Jiřího Soukupa

VV OSH Prachatice jmenuje:

 • Účetní OSH Prachatice Janu Kubovou
 • Inventarizační komisi ve složení Marek Študlar, Jiří Podlešák, Tomáš Tremmel

VV OSH Prachatice ukládá:

 • vedoucímu ORR a starostce OSH sestavit odbornou radu represe v minimálním počtu 5 členů
 • členům VV OSH Prachatice zkontaktovat sbory ve svém pracovním obvodu, které nemají odvedené členské příspěvky a odevzdané hlášení o činnosti a sjednat s nimi nápravu

OSH Prachatice bere na vědomí:

 • informaci z HZS o průběhu školení velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky v letošním roce
 • opravu polní kuchyně

Pro: všichni

 

Zapsal: Ing. Jan Špika
Schválila: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek