VV 4.11.2013

Datum a místo konání: 04. 11. 2013, kancelář OSH Prachatice od 18 hod

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Jan Marek, Jiří Haubelt, Petr Pecka, František Scherer, Josef Žižka, František Rokůsek, Ing. Karel Reichart, Jan Fiedler, Stanislav Prokop, Josef Kainc

Omluven: Ing. Jiří Aleš

Hosté: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba, Marcel Říha, Libuše Tremmelová

Program

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. blahopřání členům VV OSH
 4. informace ze SS OSH v Přibyslavi a jednání na krajském úřadě v ČB
 5. informace ORV
 6. informace ORM a o vyhodnocení hry PO očima dětí
 7. sekce rozhodčích
 8. kalendář akcí 2014
 9. zajištění VVH sborů a okrsků
 10. různé

 

1. zahájení
Zahájení provedla starostka OSH Bc. Helena Fiedlerová, přivítala přítomné a ujala se vedení schůze.

 

2. schválení programu podle předloženého návrhu.
Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3. blahopřání členům VV OSH
Starostka za VV OSH Prachatice a ředitele HZS Prachatice poblahopřáli a předali dar členům VV OSH. Ke zlaté svatbě bratru Fratišku Rokůskovi a ke svatbě Petře Miklasové (Hopfingerové).

 

4. informace ze SS OSH v Přibyslavi a jednání na krajském úřadě v ČB

19. 10. 2013 proběhlo SS OSH v Přibyslavi a 16. 10. 2013 jednání na krajském úřadě v ČB. Jednání na krajském úřadě se zúčastnili:

Jan Marek SDH Netolice, Jan Fiedler SDH Vlachovo Březí, František Fencl SDH Lhenice, František Rokůsek SDH Volary, Bc. Helena Fiedlerová starostka OSH Prachatice, Bc. Martina Pospíšilová starostka města Volary a Ing. Marie Kabátová starostka městysu Lhenice

Schůzka byla svolána pro problémy při povolávání jednotek k událostem, přebírání velení u zásahu, a školení na motorové pily. Kraj zajišťuje požární ochranu v obvodu své působnosti a měl by tyto problémy znát.

Zástupci kraje:

 • Ing. Milan Nebesář, vedoucí odboru kanceláře hejtmana
 • Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení krizového řízení
 • Ing Jiří Holub, referent oddělení krizového řízení

Zástupcům kraje byly předloženy naše připomínky a rozebrány jednotlivé případy. Svou velkou nespokojenost vyslovily i obě přítomné starostky města Volary a městysu Lhenice. Vkládají do zajištění požární ochrany nemalé peníze a jejich jednotky pak nejsou povolávány, nebo je od nich přebíráno velení u zásahu i v případech kdy tomu není zapotřebí. Mohly by se tak v budoucnu potýkat s problémem, že pro zajištění požární ochrany nebudou mít to nejcennější – lidský kapitál.

Schůzka byla uzavřena s tím, že se OSH pokusí zajistit podněty i z ostatních okresů. A následně se sejdeme k dalšímu jednání. Dále OSH zpracuje připomínky k nařízení kraje ohledně požární ochrany.

Starostka OSH sestra Helena Fiedlerová sepsané podněty za Prachatice předala ostatním okresním starostům na SS OSH v Přibyslavi dne 19. 10. 2013 (pro případné vyjádření a sehnání podnětů z jednotlivých okresů a vystoupila s problematikou na shromáždění. V rámci republiky je stav značně rozdílný a ne všude je k jednotkám dobrovolných hasičů přistupováno tak jako v Jihočeském kraji. Starostka požadovala, aby při plánované změně stanov v rámci sjezdu bylo pamatováno na to, že odborné rady velitelů by měly být složeny nejlépe z velitelů JPO a ne z lidí zastřešujících sport. Bohužel v rámci republiky je nemalé procento sborů, které zásahové jednotky nemají a okresy by při povinnosti složit odbornou radu z velitelů JPO neměly tuto radu kým naplnit.

Dále požadovala větší množství informací ohledně jednání SH ČMS v rámci jednání o změně legislativy vztahující se k požární ohraně. Zprávy hodnotící činnost SH ČMS obsahují vždy jen větu, že bylo jednáno. Nevíme s kým a o čem i přesto, že požární ochrana je dle názoru starostky prvotním posláním SH ČMS na rozdíl od sportu, který všechny sbory neprovozují, ale hodnotící zpráva o činnosti SH ČMS je v tomto směru vyčerpávající a velmi podrobná.

Ohledně připravované změny stanov vystoupil náměstek starosty SH ČMS prof. Liška a informoval o tom, že po ukončení práce pracovní skupiny budou návrhy zaslány na OSH, aby se k nim mohla ve stanoveném limitu vyjádřit. Starostka v té souvislosti prosí členy VV OSH aby přes vánoce prostudovali stanovy a připravili si návrhy a případné podněty.

 

5. informace ORV

Vedoucí odborné rady velitelů bratr Jan Fiedler spolu s bratrem Rokůskem podrobněji informovali o schůzce na krajském úřadě a postupu shánění podkladů z ostatních okresů pro další jednání na krajském úřadě. Podrobnější informace je možné požadovat u ORV.

Ředitele HZS územního odboru Prachatice Ing. Raba se dotazoval, proč jsme s požadavky nešli za ním ale hned na kraj, na což mu bylo odpovězeno starostkou, že jsme se již několikrát v rámci VV OSH i v rámci ORV snažili o zjednání nápravy ale bezúspěšně. Neustále jsme upozorňovali na nevhodné chování ze strany některých příslušníků HZS a motorové pily řeší náš vedoucí ORV již několik let. Ředitel HZS v této souvislosti požádal, aby v případě problémů u zásahu byl osobně informován o jakou směnu a osobu se jedná, aby mohl situaci řešit.

Školení strojníků a velitelů, celkem dobrý průběh, trochu negativa na lékaře. Plk. Ing. Milan Raba objasňoval, že dělal to, co bylo v programu. Starostka oslovila ředitele HZS Prachatice o finanční pomoc na školení, ředitel se nebrání, ale bude se řešit až při konkrétní situaci, nyní ne. Strava byla uhrazena přeúčtováním na jednotlivé obce stejně jako v předešlých letech a v tomto systému bude pokračováno i v letech následujících. Pro obce to představuje minimální finanční zátěž (v rozsahu sovek korun).

Jan Marek navrhnul zkusit oslovit paní Jiřina Soukupová, která zajišťuje školení u nich a je na lepší úrovni.

 

6. informace ORM az vyhodnocení hry PO očima dětí
Podzimní kolo Hry Plamen se uskutečnilo 12. 10. 2013 ve Zbytinách. S výsledky seznámil náměstek přes mládež Václav Zaunmüller, poprvé se zde konala tato akce a hodnocení je velmi kladné. Dobrá spolupráce s SDH Zbytiny. Bratr Josef Žižka dodal také kladné hodnocení PO očima dětí, vyhlášení proběhlo 20. 09. 2013 ve Vimperku ve spolupráci s HZS Prachatice. Jediná připomínka byla, že doposud neobdrželi vyjádření z kraje.

 

7. sekce rozhodčích

Byla ustanovena sekce rozhodčích, která byla schválena VV OSH PT a má na starosti všechny soutěže pořádané OSH Prachatice co se týče zajištění rozhodčích a její přípravou. Tuto sekci povede bratr Marcel Říha ( SDH Šipoun), jeho zastupce bude sestra Libuši Tremmelovou ( SDH Vitějovice). Tito členové byli přizváni na VV a bylo jim předáno slovo, aby seznámili VV OSH s představou o práci této sekce. Marcel Říha informoval, že v první řadě by se měli vyškolit startéři (problém na PHL i na postupových soutěžích) a také instruktoři rozhodčí. OSH PT požaduje po sekci rozhodčích: zajištění rozhodčích na postupových soutěžích a PHL (každý si dává, které chce a podle toho vypadá úroveň soutěže, protože nemají zkušenosti a školení). Návrh Libuše Tremmelové ohledně změny propozic PHL by mělo proběhnout setkání Petry Miklasové a všech vedoucích soutěžících družstev (upřesnit jisté body, které se sekci nelíbí a aby se doplnily případné návrhy). Nedoporučeno Helenou Fiedlerovou a Petrou Miklasovou, již v předchozích letech 2x organizováno a pokaždé malá účast. Setkání proběhne před schválení s Petrou Miklasovou, vyhodnocení zůstává jako doposud. František Rokůsek dodal, že nejdůležitější je zabezpečit postupová kola. Starostka dále informovala o problému s časomírou, SDH Vitějovice vrátilo zpět, je nutné popřemýšlet do příští VV OSH, jak problém řešit.

 

8. kalendář akcí 2014

Zejména u postupových okresních kol se mohou termíny ještě měnit vzhledem k možnosti na Tatranu a u všech akcí nebylo ještě jednáno o místě pořádání s příslušným SDH, takže i místa uskutečnění mohou být změněna. Vše bude upřesněno na jednání VV OSH dne 13. 01. 2014.

postupová kola

17. – 18.5. Plamen ( možné prohození termínu s PS I)

24.5. Okresní kolo PS I M+Ž+ dorost, Tatran Prachatice

7. – 8.6. krajské kolo pro mládež a dorost v Blatné

21.6. Krajské kolo PS M+Ž Strakonice

 

školení a ostatní akce

12. – 13.9. školení velitelů a strojní Svatá Maří

13. – 14.9. školení rozhodčích a vedoucích mládeže Sv. Maří

 

01. 03. Shromáždění zástupců okrsků (účast vždy 1zástupce okrsku + VV OSH)

listopad – Shromáždění představitelů sborů

 

PHL

5.7. Vlachovo Březí

12.7. Tvrzice

19.7. Sudslavice

26.7. Vitějovice

30.8. PT noční

6.9. Ktiš

20.9. PT denní + vyhodnocení

 

9. zajištění VVH sborů a okrsků

 1. umístění na stránky OSH vzor, aby sbory věděli jak vézt schůzi, pouze šablona, která není povinná, OSH nenařizuje jakým způsobem má být VVH vedena, pouze poskytuje šablony pro ty, kterým to není z předpisů zřejmé, nebo pro ty kteří nemají z vedením schůze ještě dostatečnou zkušenost
 2. účast členů VV na VVH – podat informaci o pracovních obvodech, o tom jak bude ze strany OSH navrhován systém voleb (OSH dá návrh a jednotlivé okrsky dají své protinávrhy). OSH vzhledem k tomu že v roce 2015 proběhnou volby a před nimi je třeba svolat shromáždění představitelů, které připraví jednání shromáždění delegátů a svolá ho, zorganizuje na začátku roku 2014 pouze shromáždění zástupců okrsků dne 01. 03. 2014. V listopadu se pak uskuteční přípravné shromáždění představitelů sborů, které svolá následné shromáždění delegátů a připraví podklady pro jeho jednání.

Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

Dále budou na stránky OSH umístěny pro konání VVH tyto podklady:

 • hlášenka o činnosti sboru
 • souhrn událostí do třetího čtvrtletí roku 2013 – zajistí ředitel HZS Prachatice

 

10. ostatní

 1. Plk. Ing. Milan Raba informuje ohledně změny v Novele zákona o pojišťovnictví od 1.9.2013, že každá jednotka při výjezdu a každé započaté hodině obdrží 5600 Kč
 2. Vzhledem k volbám v roce 2015 žádá starostka všechny členy VV, aby si rozmysleli zda svou práci a funkci chtějí dále pro OSH vykonávat. Dále žádá ORM, ORV, KRR a sekci rozhodčích koho by chtěli za své období ocenit.
 3. František Rokůsek informuje, že by se mělo něco udělat se Stožcem, že nefunguje a neplatí
Tomáš Marek