VV 4.4.2010

Datum a místo konání: 04.04.2011, kancelář OSH Prachatice od 17 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, František Rokůsek st., Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Petra Hopfingerová, Ing. Karel Reichart, František Scherer, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Jan Fiedler, Václav Zaunmüller

host: –

omluveni: Petr Pecka, Jan Marek, Jiří Haubelt, Josef Žižka

Program:

podle předloženého návrhu

hlasování: všichni pro, schváleno

1. Zahájení provedla náměstkyně starostky OSH sestra Petra Hopfingerová, přivítala přítomné.

2. Schválení programu podle předloženého.

 • Návrh hlasování: všichni pro, schváleno.

3. Petra Hopfingerová informovala o změnách v propozicích PHL na rok 2011 průběžně schvalovaných během jednání VV OSH.

 • Návrh: schválit propozice jako celek. Hlasování: všichni pro, schváleno.

4. Jan Fiedler – organizace soutěží v požárním sportu v roce 2011. Do 8.5. musí být ukončena okrsková kola. Přečetl směrnice pro konání okrskových kol. Upozornil na možnost postupu do okresního kola v kategorii Ž II. všech družstev, která se zúčastní okrskového kola. V kategorii M II. postupují první dvě družstva z každého okrsku, případně následující v pořadí pokud nebudou první dvě mít zájem zúčastnit se okresního kola (max. 2 družstva z okrsku).

 • Návrh: schválit OZ pro okrsková kola jako celek. Hlasování: všichni pro, schváleno.

5. Okresní soutěž pro kategorie M II. a Ž II. proběhne 14.05.2011 v Budilově. Příjezd družstev do 13.00 hodin, nástup 13.30 hodin, zahájení požárního útoku prvního družstva 14.00 hodin. Upozornil na nové posuzování opětovného nasazení koše a nové posuzování přešlapu levého a pravého proudu před výstřikem (řeší organizační zabezpečení). Do 11.05.2011 nutno nahlásit soutěžící na okresní kolo pro kategorie M I a Ž I. Okresní soutěž M I., Ž I. + dorostenci proběhne 28.05.2011 na stadionu v Prachaticích. Organizační zajištění jsou k dispozicina webových stránkách OSH. Přihlášky je nutno odevzdat do 16.05.2011.

 • Návrh: v soutěži jednotlivců počítat 4 nejlepší časy z 5 soutěžících. Hlasování: 10 pro, jeden proti, schváleno.
 • Návrh: čtveřice soutěžících jednoho družstva může běžet ve stejném složení v obou pokusech štafet. Hlasování: všichni pro, schváleno.

Lékařská služba bude zajištěna na telefonu.

 • Návrh: schválit OZ pro konání okresních kol pro rok 2011 jako celek. Hlasování: 10 pro, schváleno.

Rada velitelů se sejde 16.05.2011 v 17 hodin a stanoví pořadí soutěžících družstev pro okresní soutěž v Prachaticích.

6. Jan Fiedler informoval o první části školení nových velitelů jednotek JPO 2 a JPO 3, které se uskuteční v sobotu 23.04.2011. Druhá část proběhne na podzim spolu se školením nových velitelů JPO 5.

7. Starostka informovala členy VV OSH o novinkách z krajské porady starostů OSH ze dne 26.03.2011.

 • Návrh: pokračovat v placení částky 1,-Kč na jednoho mladého hasiče a vedoucího mládeže evidovaného u OSH vůči organizaci RADAMBUK ( tato instituce dává možnost získat dotační tituly v případě že by byl zastaven úplně přísun finančních prostředků od MŠMT). Hlasování všichni pro, schváleno.

Starostka dále informovala o další stížnosti pana Náhlíka, která byla doručena na KSH. Vedení KSH rozhodlo, že na jeho stížnosti nebude dále reflektováno.

Starostka OSH informovala o tom, že MŠMT navýšilo dotaci pro SH ČMS na činnost s mládeží o půl milionu korun. Ministerstvo vnitra ČR zatím pouze předpokládá, že poskytne 50% loňské dotace.

Starostka informovala o průběhu a finanční bilanci krajského plesu. Zisk byl do 20 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tato akce byla dotována 130 tis. Kč z ústředí, jen OSH Prachatice dodalo na akci 150 cen do malé tomboly a 3 ceny do velké slosovatelné tomboly, nepřinesla patřičný efekt. Starostka navrhuje v příštím roce ples nepodpořit z důvodu toho, že taková akce by měla být výdělečná, což asi v rámci KSH nejsme schopni zajistit bez přispění ústředí. Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno.

Krajské sdružení poskytne 15 tis. Kč družstvu, které se letos zúčastní republikového kola v požárním sportu.

OSH Písek žádá naše OSH o zapůjčení časomíry na krajské soutěže. Návrh: zapůjčování časomíry pro sbory v rámci OSH Prachatice probíhá za podmínek 500,-Kč za zapůjčení časomíry, 500,-Kč obsluze a 300,-Kč za přepravu časomíry, starostka navrhuje přepravu časomíry vykrýt úhradou cestovních nákladů (cesťák), obsluha bude poskytnuta v rámci rozhodčích a OSH Písek zaplatí na každou jednotlivou akci 500,-Kč za zapůjčení časomíry (pokrytí oprav, nábojů). Hlasování: všichni pro, schváleno

8. Starostka informovala o zvýšené opatrnosti při přidělování oprávnění vstupu do programu evidence členské základny. Sbory by měly dobře zvážit, komu povolí přístup.

9. Různé

 1. Informace o akcích připravovaných ústředím: školení funkcionářů, školení starostů, hospodářů, hlavních vedoucích tábora dětí vše na stránkách dh.cz.
 2. Starostka informovala o sborech, které nezaplatily členské příspěvky a neodevzdaly hlášení o činnosti.
 3. starostka upozornila na to, že o medaile a ocenění je třeba žádat včas, protože nejsou v kanceláři OSH v Prachaticích, ale jsou podle objednávky zasílány poštou.
 4. Jan Fiedler oznámil rozhodnutí ORV o školení strojníků. Pro JPO 2 a JPO 3 bude dvoudenní (pátek a sobota). Vše zaplatí Obce, které mohou žádat o refundaci. Strojníci JPO 5 přijedou v sobotu zejména na školení zacházení s PS 12 (doprava vody, chlazení, seřizování). Pravděpodobný termín 03.-04.června ve Svaté Máří.
 5. Starostka předložila ke schválení dodatek smlouvy o výpůjčce na prostory v budově HZS v Prachaticích. Hlasování: všichni pro, schváleno.
 6. starostka upozornila zapisovatele, aby nezapomínal zvát na jednání ing. plk. Milana Rabu, ředitele HZS Prachatice.

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek