VV 8.12.2017

VV OSH Prachatice 8.12.2017 v 17.00 hodin ve Vlachově Březí

Přítomni: Haubelt J., Ing. Bc. Kotrcová H., Miklasová P., Fencl F., Kainc J., Rokůsek F., Marek J., Prokop S., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Babka Z., Fiedler J., Přída M., Flaks J.,

Omluveni: Soukupová V., Hůrská M.,

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. ing. Raba M., Tischlerová M.,

Program

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení přístupu do evidence OSH
 3. Setkání dříve narozených
 4. Organizace kanceláře OSH
 5. Různé

 

1. Zahájení
Sestra starostka Helena Kotrcová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítání přítomných a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili.

 

2. Schválení přístupu do evidence OSH
Na okres Prachatice bylo schváleno na ústřední o 3 přístupy do evidence navíc. Sestra starostka navrhuje, aby přístup do evidence měla náměstkyně přes sport Petra Miklasová, vedoucí ORM Valerie Soukupová a pomocnice ORM Markéta Tischlerová.

 • Schváleno

 

3. Setkání dříve narozených
Z důvodu změn místa konání se přesouvá termín Setkání dříve narozených na 24. 3. 2018 ve Vlachově Březí. Členové VV osloví své sbory v okrsku a připraví seznam navržených a to.: 1 funkcionář ze sboru starší 65 let

 

Shromáždění delegátů sborů 17.3.2018 na sále v Šumavských Hošticích

 • Jednohlasně schválena místa konání a změny termínů

 

4. Organizace kanceláře
Starostka informovala o nahlášené kontrole z ústředí v roce 2018

 

Sestra starostka informovala, že dopracuje výpůjční smlouvu na novou PS Tohatsu a na prostředky ve sborech

 

Od 1. ledna 2018 bude změna v organizaci kanceláře.

 • zaměstnankyně kanceláře Miriam Hůrská má na starosti evidenci členů, dotace a účetnictví OSH
 • Valerie Soukupová bude vyřizovat žádosti na ocenění členů
 • tyto dvě pracovnice se budou v kanceláři pravidelně střídat ob týden. Tím bude zajištěna i zastupitelnost v případě nemoci.
 • Markéta Tischlerová bude mít na starosti dopracování výpůjčních smluv na majetek ve sborech a zpracování evidence soutěží a zřízení přístupu sborům do evidence sborů k nahlížení, které bude probíhat tímto způsobem:

 

Tischlerová Markéta do konce roku emailově seznámí sbory s pravidly přístupu do evidence SDH. Do konce ledna budou mít možnost sbory si zažádat o přístup a to tak, že zašlou na email tischlerova1@seznam.cz jméno odpovědné osoby, její datum narození, funkci ve sboru a osobní telefonní číslo. Po schválení těchto osob VV okresu budou zpracovány formuláře k udělování vstupních jmen a hesel do programu. Pak budou tyto odpovědné osoby vyzvány k podpisu formulářů a po odeslání na ústředí kontaktovány k přístupu přes telefon.

 

Probíhá stále přeregistrace u sborů, které to nestihly v termínu. Se třemi sbory probíhá stále jednání zda budou schopni přeregistraci dokončit nebo dojde ke zrušení sboru.

 • Schváleno

 

5. Různé
Sestra starostka poděkovala za celoroční činnost členům VV a popřála příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném

 • poté předala slovo plk. Ing. Milanu Rabovi, který též poděkoval za celoroční práci a hlavně za práci výjezdových jednotek
 • bratr Rokůsek informoval o předání stříkaček TOHATSU
 • bratr Fiedler informoval o hotových regálech ve skladu materiálu a poprosil o zapracování do rozpočtu nákup skateboardů na převoz překážek
 • sestra starostka informovala o přidělení notebooku a tabletu z kraje. Notebook bude využívat Valerie Soukupová a tablet starostka.
 • odhlašování členů je možno do 27.12.2017 do 18.00 hod. pozdějším žádostem již nebude vyhověno.

Schválen návrh na nákup skateboardů a rozdělení prostředků z VV kraje

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

 

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce
přeje OSH Prachatice

Tomáš Marek