VV 8.4.2013

Datum a místo konání: 8.4.2013, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

účast: Bc. Helena Fiedlerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Scherer, František Rokůsek, Petr Pecka, Jan Marek

omluven: Petra Hopfingerová

host: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba, Miriam Hůrská

 

1. Zahájení provedla starostka OSH Bc. Helena Fiedlerová, přivítala přítomné a ujala se vedení schůze.

 

2. Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3. Celorepublikové setkání odborných rad mládeže v Přibyslavi.
Informaci podala Valérie Soukupová. Všechny děti pojištěny u GENERALI. Děti je možno vozit v hasičské Avii bez majáku. Od roku 2014 se uvažuje o jiném rozdělení kategorie dětí a dorostenců v jednotlivcích.

 

4. Školení hospodářů OSH
Informaci podala Miriam Hůrská. Program Evidence členů špatně funguje. Okrsky nebudou mít zatím právní subjektivitu. Byla prodloužena smlouva s OSOU a Intergramem. Budou nová hesla do Evidence SDH pro sbory. Na ústředí došlo k úniku informací- na internetu se objevily seznamy členů včetně rodných čísel.

 

5. První kola soutěží v požárním sportu

 • proběhnou podle OZ zveřejněných na stránkách OSH. OZ jsou beze změn.

 

6. Jarní kolo hry PLAMEN

 • bude 18.-19.5. ve Zdíkově. Vše zajišťuje ORM s pomocí SDH Zdíkov. Děti budou spát ve stanech. OZ je na stránkách OSH ( stravu hradí OSH)

 

7. Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

 • účastnit se bude František Rokůsek.

 

8. Akce „PO očima dětí“

 • žádost o příspěvek – návrh oslovit obce plošně jednotným formulářem.

 

9. Různé a diskuze

 • starostka OSH oslovila konkrétní dorostence, aby se účastnili letní školy instruktorů
 • nutno řešit sbory s nezaplacenými příspěvky a neodevzdanými hlášenkami- podle pracovních obvodů
 • setkání starostky OSH se staršími hasiči bude 25.5. od 14.00 hodin.
 • Jan Fiedler upozornil na problém s odesíláním ročních hlášenek. Navrhuje umístit hlášenku k doplnění (ve Wordu nikoliv PDF) včetně manuálu na stránkách OSH do popředí a umožnit přímé odeslání doplněné hlášenky mailem na OSH.
 • školení rozhodčích bude ve čtvrtek 11.4. ve Vlachovo Březí od 16.00 hodin
 • je uzavřena nová pojistka pro hasiče platící členské příspěvky. Pojistka se vztahuje na výjezdy a dále na všechny hasičské akce projednané ve výboru SDH nebo zapsané v plánu práce SDH. Bylo navýšeno pojistné plnění.
 • 18.4. zajišťuje HZS prohlídku dekontaminační linky v Prachaticích na stanici HZS, je to součást jarního školení velitelů a strojníků

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek