KRR 12.09.2011

Čas a místo konání: 12.9.2011 v kanceláři OS v 16,15 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, Ing. K. Reichard, F. Scherer, J.Pohan, V.Hes

Za OS SDH: M.Hůrská , účetní

Program

  1. Zahájení,schválení programu
  2. Projednání plnění rozpočtu OS SDH za I,pol.2011
  3. Vyhodnocení návštěv ve vybraných sdruženích SDH
  4. Kontrola placení členských příspěvků SDH za rok 2011

 

k bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer nechal schválit program a zvolit

ověřovatelé zápisu:K. Reichard, V.Hes

 

k bodu 2

OKRR provedla kontrolu plnění plánu a rozpočtu OS SDH za I.pol.2011 zjištěno bylo, že příjmy jsou ve ve výši 555 519,05 Kč, výdaje ve výši 475 594,44-Kč . Výsledek hospodaření je + 79 924,61 Kč – tím jsou dány předpoklady, že rozpočet za rok 2011 bude plusový.

 

k bodu 3

Bylo provedeno vyhodnocení návštěv členů OKRR ve vybraných SDH v okrese Buk, Lštění, Těšovice,Tvrzice,Nakvasovice, které byly zaměřeny zda sbory, mají přideleno IČO, jak vedou účetnictví, pokladnu, jestli hospodaří v + nebo – jak pracuje revizní rada,jakou mají činnost, podávají daňové přiznání,spolupráce s obcí, placení členských příspěvků, problémy sborů.. Jak se vyrovnají s tím až budou musit vést podvojné účetnictí.

Z vyhodnocení vyplývá, že výše uvedené sbory nemají přiděleny IČO, nemají u banky zřízené účety vedou jen pokladnu, nepodávají dańová přiznání, revizní rady pracují a kontrolují zprávy o činnosti a hospodaření sborů

 

k bodu 4

Provedena kontrola placení členských příspěvků k 12.9.2011, kdy zatím tyto nebyly uhrazeny SDH Bohunice, Dub, Kvilda, Lštění, Stožec, členové OKRR budou s těmito sbory jednat o jejich uhrazení.

 

Schůze ukončena v 17 ,15 hod.

za OKRR předseda František Scherer ověřovatelé zápisu:

Tomáš Marek