ORM 15.11.2016

Program
1. Uvítání členů ORM, hostů, seznámení s programem
2. Plánování místa konání jarního kola hry Plamen
3. Dotace MŠMT – vyúčtování
4. Program VIII
5. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
6. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
7. Různé
8. Usnesení – závěr

VV 7.11.2016

Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kalendář akcí na rok 2017
4. Informace ze SS OSH v Přibyslavy
5. Vyhodnocení setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje
6. Různé

VV 12.9.2016

Zápis z pracovního jednání VV OSH Prachatice dne 12.09.2016   Program jednání: organizační zabezpečení Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje   Sestra starostka Helena Fiedlerová zahájila pracovní jednání VV OSH Prachatice s tím, že pracovní jednání má jediný úkol organizačně zajistit setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje, které proběhne dne 15.10.2016 ve Volarech.   rozeslání pozvánky a programu domluvení […]