ORM 19.4.2016

ORM_prispevek

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Jarní kolo hry Plamen
3. Soutěž dorostu
4. Přibyslav – celorepublikový sraz vedoucích OORM
5. Dotace MŠMT + Program VIII
6. Delegování rozhodčích na krajská kola
7. Vyhodnocení PO očima dětí
8. Různé
9. Závěr

VV 14.3.2016

VV_prispevek

Program
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení propozic PHL Schválení směrnic
4. Schválení směrnice č. 2/2016
5. Úprava termínů v kalendáři akcí OSH
6. Shromáždění představitelů sborů
7. Přeregistrace pobočných spolků SH ČMS
8. Různé

ORM 23.2.2016

ORM_prispevek

Program
1. Uvítání členů ORM, seznámení s programem
2. OZ jarní kolo hry Plamen
3. OZ soutěže dorostu
4. Směrnice č.1/2016 LŠI
5. Směrnice č.2/2016
6. Různé
7. Závěr